– Svi naši uređaji su originalni i dolaze uz garantni list i fiskalni račun uz koji  garancija važi  minimum 2 do čak 5 godina u zavisnosti od proizvođača i trenutnih akcija.

– Sve opravke u garantnom i vangarantnom roku se vrše u ovlašćenim servisima.